Ändringar och nytt fokusområde

Linnéa blir lärare Jag har under denna hösttermin, förutom att jag har arbetet med företaget, även gjort min praktik inför min lärarexamen. Jag har praktiserat på en gymnasieskola i Stockholm med allt vad det innebär: Lektionsplanering, läxförhör, prov, arbetslagsmöten, elevsamtal, och så vidare. Och det största jag tar med mig från min praktik är detta: …